Projecte Solidaris

Voluntariat Social al servei de les persones

Justificació   Per què Itaca   Objectius   Metodologia   Fes-te voluntari

Justificació

L’Associació Educativa Itaca promou actualment un conjunt de projectes socials destinats a donar oportunitats als infants i joves del barri de Collblanc la Torrassa. En l’actualitat l’entitat dona cobertura a més de 200 infants i joves de dilluns a dissabte sent fidels a la nostra missió com entitat de donar resposta a les necessitats dels mateixos.

Després de més de 33 anys treballant per millorar la realitat infantil i juvenil del barri, l’entitat planteja nous reptes per tal de donar sortida a un capital que data d’avui no està posicionat, el nostre valor afegit, el Voluntariat. L’Associació Educativa Itaca ha evolucionat des de els seus inicis on oferia activitats per infants els caps de setmana i que, atents a les necessitats socials de l’entorn, vam fer l’esforç de respondre-les ampliant i especialitzant la nostra oferta d’educació en el lleure juntament amb la incorporació d’elements educatius formals vers una sol·lució integradora i inclusiva.

Aquesta resposta social va implicar una major i necessària professionalització dels serveis però no es va desatendre la seva arrel originària, el voluntariat de l’esplai setmanal, el Grup Itaca Els Vents doncs, tot i que els llocs de responsabilitat queden majoritàriament assumits per professionals, el voluntariat és present i necessari.

La voluntat del Projecte Solidaris és reconèixer, promoure i ajustar la tasca dels voluntaris a l’Associació Educativa Itaca per tal de poder oferir un servei més acurat als usuaris principals, els infants i joves, la gent del territori amb necessitat social, però també als mateixos voluntaris i a l’Entitat.


El per què del voluntariat a l’Associació Educativa Itaca

Dintre de l’Associació Educativa Itaca la figura del voluntariat està posicionada com un element clau en la nostra activitat ordinària, encara que dintre del territori després d’un anàlisi conjunt amb els diferents agents que treballem amb voluntariat detectem la necessitat de donar qualitat a gran part dels serveis que portem a terme amb garanties d’oferir una opció atractiva al conjunt de joves i adults amb vocació per la realització de tasques altruistes des del voluntariat.

En l’actualitat Itaca gestiona dintre del programa Casal dels Vents, un total de nou projectes on la figura del voluntari és essencial, un conjunt de projectes distribuïts durant el cinc dies de la setmana amb necessitats diferents però amb un plantejament comú, el compromís per les persones.

Des del suport a la petita infància cada matí a l’Espai Familiar o el suport escolar cada tarda al centre diari i els seus projectes d’intervenció per infants a partir de primària o el treball amb noves tecnologies amb joves o les arts escèniques... la suma d’esforços ens dibuixa un escenari on el voluntari pot ser clau i protagonista de les accions que s’esdevenen amb els usuaris del centre.

Però no ens podem quedar aquí, l’Associació Educativa Itaca col·labora molt activament amb els diferents agents socials del districte, agents com ara Càritas Diocesana i la gran tasca que desenvolupen a la Parròquia Mare de Deu dels Desamparats. Des de la recepció i administració dels aliments per usuaris amb necessitat com la pròpia captació de donants de roba i repartiment de la mateixa. No cal dir que en un context socioeconòmic complex fa que la demanda sigui alarmant i el treball d’atenció a les persones sense recursos es dupliqui, la crisi s’agreuja i els més febles ho pateixen amb més intensitat.

El Projecte Solidaris, vol posar de manifest a través de l’acció que cal articular iniciatives de qualitat pels diferents col·lectius del nostre territori, iniciatives que durant aquests anys han estat determinants per la millora de la qualitat de vida de infants, adolescents, joves, famílies, persones sense sostre, gent gran...etc. Un projecte integral que contempli la intervenció de dilluns a divendres en diferents blocs de voluntariat amb el compromís de donar un servei de qualitat en les diferents opcions plantejades en el mateix projecte.

Descripció dels objectius generals i específics del Projecte Solidaris
Objectius generals
1. Vetllar pel bon acompliment del cicle del voluntari en l’entitat: acollida, integració, seguiment, formació i avaluació.
2. Vetllar pels drets i deures de voluntari.

Objectius específics

1. Aconseguir un projecte pel voluntariat
2. Revisió del projecte anualment per adaptar-lo a les noves necessitats
3. Aconseguir formar un responsable que vetlli per l’acollida, integració, seguiment, formació i avaluació dels voluntaris del centre.
4. Gestionar una borsa de voluntaris des de l’Associació Educativa Itaca, amb una fitxa per cada voluntari i una altra fitxa de petició de voluntariat per part de cada projecte amb les seves dades bàsiques per definir el perfil de voluntari que interessa.
5. Oferir un curs de formació tant intern com de la federació com pot ser un monogràfic de 20h anual gratuït o subvencionat en infància en risc o altres temàtiques de interès relacionades amb la seva tasca.
6. Cercar mecanismes de trobada, creació d’identitat i sentit de pertinença entre els voluntaris dels diversos projectes i amb el fet mateix del voluntariat a casa nostra i més enllà.


Metodologia del projecte

Plantegem el projecte de voluntariat com una eina de suport i de realització personal per les persones que vulguin col·laborar en els diferents projectes que l’entitat gestiona. Entenem el voluntariat com una finalitat, en cap cas no com un abaratiment de l’activitat o reducció dels efectius professionals de la nostra acció social.

El voluntari ha de trobar en l’Associació Educativa Itaca un conjunt d’accions definides en el temps i definides en àrees de responsabilitat tot sota un compromís pactat en un contracte de voluntari on es deixaran des d’un primer moment els drets i deures del voluntari.

El Projecte Solidaris és un projecte viu, dinàmic i que en primera necessitat ha de tenir els mecanismes suficients per tal de poder-se adaptar a les necessitats dels usuaris finals.


VOLS COL.LABORAR? T’ESPEREM!!

 


 
         

         

 Premios entidad

Entrega del premio